Company Registrar 8–800–700–03–70
Bolshaya Pirogovskaya ulitsa, 27 building 2, Moskva, Russia, 119435  ·  +7 (495) 664–88–40  ·  office@interrao.ru

Analysts

Broker NameAnalystPhoneE-mail
Alexander Kornilov +7 (495) 777-66-77 alexander.kornilov@aton.ru
Vladimir Sklyar

Anastasia Tikhonova
+7 (495) 258-77-70 vsklyar@rencap.com

ATikhonova@rencap.com
Igor Vasilyev

Ivan Belyaev
+7 (495) 933-98-42Igor_Vasilyev@sberbank-cib.ru

Ivan_Belyaev@sberbank-cib.ru
Matvey Taits+7 (499) 277-25-30 Matvey.Tayts@Gazprombank.ru
Fedor Kornachev+7 (495) 721-99-00 fedor.kornachev@raiffeisen.ru
Alexander Kostyukov+7 (495) 258-19-88 AKostyukov@veles-capital.ru
Igor Goncharov

Maria Boyko
+7 (495) 785-53-36
igoncharov@bcsprime.com

mboyko@bcsprime.com